HornWellness.pl

Zdrowie, Uroda, Moda, Lifestyle

Zdrowie

Po czym poznać alkoholika – 4 fazy uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm jest chorobą bardzo podstępną, ponieważ na wczesnym etapie uzależnienia, objawy są zupełnie niezauważalne. To bardzo utrudnia wykrycie alkoholizmu na wczesnym etapie i podjęcie odpowiedniego leczenia, które jest wtedy najłatwiejsze i przynosi najlepsze rezultaty.

Fazy rozwoju choroby alkoholowej

Definicję alkoholizmu jako choroby stworzył amerykański lekarz E. M. Jellinek. Określił ją jako chorobę powodującą szkody indywidualne i społeczne. On też na podstawie prowadzonych badań wyróżnił cztery fazy uzależnienia od alkoholu.

Okres trwania każdej z nich jest bardzo różny i zależy od predyspozycji indywidualnych każdej osoby. Może być to kilka miesięcy, ale również kilka lat. Na początku każdej z faz, zawsze pojawiają się sygnały ostrzegawcze, których zauważenie i odpowiednie leczenie może przerwać postęp uzależnienia.

Faza pierwsza – prealkoholowa (wstępna)

Na tym etapie trudno mówić już o uzależnieniu. Zachowanie alkoholika niczym nie różni się od zachowania osób pijących okazjonalnie. Na tym etapie następuje jednak uzależnienie psychiczne od alkoholu, którego picie zaczyna sprawiać przyjemność.

Alkohol rozładowuje napięcie, zmniejsza stres, pozwala choć na chwilę zapomnieć o problemach. Z tego powodu osoba coraz częściej zaczyna szukać okazji, by się napić. Szuka imprez i spotkań towarzyskich, na których będzie alkohol. Stopniowo wzrasta także tolerancja na alkohol, może go wypić coraz więcej, bez upijania się.

Faza druga – ostrzegawcza

Jak sama nazwa mówi, w tej fazie pojawiają się już wyraźne objawy uzależnienia od alkoholu. Może je rozpoznać nie tylko osoba uzależniona, ale także otoczenie.

Potencjalny alkoholik szuka okazji do wypicia, inicjuje kolejne toasty. Pije coraz częściej i więcej. Bardzo często doprowadza do „urwania się filmu”, czyli luk w pamięci (palimpsesty). Tego nie da się nie zauważyć. Na tym etapie pojawia się także picie w samotności, zwłaszcza u kobiet, które chcą ukryć nałóg przed rodziną.

Alkoholik zdaje sobie sprawę, że ma problem z alkoholem, ale zawsze znajduje usprawiedliwienie dla picia, uważa że sytuację ma pod całkowitą kontrolą.

Dwie pierwsze fazy uzależnienia od alkoholu to przede wszystkim uzależnienie psychiczne. Osoba uzależniona tylko sporadycznie odczuwa dolegliwości fizyczne, jak ból głowy, nudności i ogólne złe samopoczucie. Nie oznacza to jednak, że nie następują zmiany w funkcjonowaniu wątroby, nerek, układu nerwowego oraz sercowo-krążeniowego.

Faza trzecia – krytyczna

To faza, kiedy osoba uzależniona traci kontrolę nad piciem. Nie ukrywa już swojego nałogu przed najbliższymi, pije z okazji i bez okazji. Zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki rodzinne oraz zawodowe, przestaje dbać o swój wygląd. Wszystkie fundusze przeznacza na alkohol i całą uwagę skupia na zdobyciu alkoholu.

Od czasu do czasu alkoholik próbuje udowodnić, że panuje nad sytuacją i wprowadza krótkie okresy abstynencji, po których wraca do picia. W tej fazie pojawiają się objawy uzależnienia fizycznego. Alkoholik musi rozpocząć dzień od wypicia nawet niewielkiej ilości alkoholu, w przeciwnym razie trzęsą mu się ręce, ma problemy z koncentracją oraz pamięcią.

Faza czwarta – przewlekła (chroniczna)

To ostatni etap choroby alkoholowej. Osoba uzależniona jest stale pod wpływem alkoholu, nie ma już żadnych zahamowań i nie ukrywa swojego uzależnienia. Wszelkie próby odstawienia alkoholu kończą się zespołem abstynencyjnym, który objawia się:

  • drżeniem rąk,
  • bólami głowy,
  • nudnościami i wymiotami,
  • omamami słuchowymi i wzrokowymi,
  • padaczką alkoholową.

To najcięższa postać uzależnienia alkoholowego, jeżeli na tym etapie nie zostanie podjęte leczenie, to osobie uzależnionej grożą nie tylko powikłania zdrowotne, ale nawet śmierć.

Leczenie osoby uzależnionej od alkoholu

Chorobę alkoholową można leczyć na każdym etapie, ale im wcześniej, tym lepiej, podobnie jak w przypadku wszystkich innych chorób. Dwie pierwsze fazy uzależnienia od alkoholu najczęściej leczone są za pomocą psychoterapii. Podczas zajęć alkoholicy uczą się jak radzić sobie z problemami bez sięgania po alkohol, budują od nowa własną hierarchię wartości. Uczą się także asertywności.

Trzecia i czwarta faza uzależnienia alkoholowego wymaga bardziej zaawansowanego leczenia, które składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na detoksykacji organizmu, czyli oczyszczeniu go z toksyn powstałych w wyniku metabolizmu alkoholu etylowego, a w skrajnych przypadkach także metylowego. Ten etap trwa kilka dni, ale musi przebiegać pod ścisłą kontrolą lekarzy różnych specjalności (kardiolog, neurolog, psychiatra, internista). Drugi etap to psychoterapia podobna do tej prowadzonej w dwóch pierwszych fazach, ale trwa dłużej i powinna być prowadzona w wyspecjalizowanych klinikach.

Artykuł sponsorowany