Refundacje NFZ - mukowiscydoza, dyskineza rzęsek

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

Poniżej prezentujemy szczegóły:

Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Limit finansowania ze środków publicznych Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych Kryteria przyznawania Okres użytkowania
Nebulizator (generator aerozolu) lub głowica do inhalatora membranowego Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci,lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego 150,00 zł 0,00% mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek raz na 6 miesięcy
Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy 800,00 zł 0,00% mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek raz na 4 lata
Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe 200,00 zł 0,00% chorzy na mukowiscydozę powyżej 4 roku życia, chorzy na pierwotną dyskinezę rzęsek powyżej 4 roku życia raz na 2 lata


W wykazie urzadzeń podlegających refundacji znajduje się sprzętu do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego taki jak Pari PEP System, Flutter Pari O-PEP, Acapella, RC Cornet (200 zł raz na dwa lata).

Refundacją objęte są zarówno nebulizatory tzw. generatory aerozolu jak PARI LC Sprint oraz tzw. głowice do inhalatora membranowego – np. Głowica do eflow Rapid.

W przypadku sprężarek refundacją objęte są zarówno sprężarki kompresorowe do inhalatorów np. Pari SX, jak również inhalatory membranowe typu eflow.

Dokumentem uprawniającym do skorzystania z refundacji jest prawidłowo wypełnione przez lekarza i potwierdzone przez pracownika NFZ: "Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze" z zaakceptowanym prawem do pełnej lub częściowej refundacji.


Wzory zleceń stosowanych aktualnie wraz z podstawą prawną prezentujemy w załączniku.

WZÓR WNIOSKU OBOWIĄZUJĄCY OD 1.07.2014

O warunkach realizacji wniosku decyduje w głównej mierze pracownik NFZ, ponieważ to on na wniosku wskazuje:
– limit cenowy
– wysokość refundacji
– prawo do refundacji na podstawie zaakceptowanego kodu przedmiotu ortopedycznego.

Kody wyrobów medycznych wpisuje lekarz wystawiający wniosek, wypełniając I część zlecenia.
Kody te są następujące:


nebulizator – kod P.103
sprężarka – kod P.104
sprzęt do fizjoterapii układu oddechowego – kod P.105

Najważniejsze fakty, na które należy zwracać uwagę w przypadku zleceń NFZ:


- w pierwszej kolejności wniosek wypełnia lekarz prowadzący, wpisując dane pacjenta, kod choroby, kod wyrobu medycznego, datę wystawienia zlecenia i podpisując wniosek

- następnie pacjent zobowiązany jest okazać wniosek w oddziale NFZ ( najlepiej niezwłocznie) celem weryfikacji i potwierdzenia uprawnień do uzyskania świadczenia

- pracownik NFZ potwierdza wysokości przysługujących limitów refundacji i akceptuje wniosek poprzez złożenie podpisu i przystawienie pieczątki

Z tak wypełnionym zleceniem pacjent może przystąpić do realizacji zlecenia na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne u dystrybutora sprzętu PARI firmy Horn Wellness Group.

W rozliczeniach uwzględniamy również dodatkowe formy finansowania tj. wpłaty z subkont pacjentów, wpłaty czynione przez indywidualnych sponsorów, przez fundacje, jak również z udziałem środków z PCPR.


Zlecenia na zaopatrzenie można również realizować w dobrych aptekach i sklepach medycznych posiadających podpisaną umowę z NFZ na realizację zleceń na nebulizatory, inhalatory i urządzenia do drenażu i fizjoterapii oddechowej.

Różne źródła finansowania można połączyć w optymalny sposób, aby dzięki temu móc wybrać sprzęt do inhalacji najodpowiedniejszy do zaleconej terapii, zapewniający skuteczność, jak również wygodę i szybkość działania.

Jeżeli planują Państwo ubiegać się o finansowanie, lub już posiadają Państwo wniosek refundacyjny, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 8676731, w celu zweryfikowania poprawności dokumentów i uzyskania pomocy w doborze optymalnych urządzeń.