Refundacje NFZ - bezdech senny

Standardem leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu sennego jest stosowanie aparatów utrzymujących dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych pacjenta (CPAP – Continous Positive Airway Pressure)

Dodatnie ciśnienie generowane przez aparat CPAP mechanicznie udrażnia gardło i w ten sposób likwiduje bezdechy.

Osoby ubezpieczone w NFZ, u których stwierdzono takie schorzenie, mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

Do otrzymania refundacji na aparat CPAP z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) uprawnia druk:

"Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze".

Druk musi być wystawiony przez lekarza i potwierdzony w oddziale NFZ, do którego przynależy pacjent.

O warunkach realizacji wniosku decyduje w głównej mierze pracownik NFZ, ponieważ to on na wniosku wskazuje:

  • limit cenowy
  • wysokość refundacji
  • prawo do refundacji na podstawie zaakceptowanego kodu przedmiotu ortopedycznego.

Kody wyrobów medycznych wpisuje lekarz wystawiający wniosek, wypełniając I część zlecenia.
Kody te są następujące:

P.102 - Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) - dla dorosłych
P.102 - Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) - dla dzieci


Refundacja na aparat CPAP przysługuje każdemu pacjentowi raz na 5 lat i wynosi 90 % limitu NFZ, tj. 1890,00 zł dla pacjentów dorosłych lub 100% limitu dla dzieci tj. 2100,00 zł.

Poniżej prezentujemy szczegóły:

Wyroby medyczneOsoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczneLimit finansowania ze środków publicznychWysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznychKryteria przyznawaniaOkres użytkowania
Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego  (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej 2100,00 zł 0,00% dzieci do ukończenia 18 roku życia obturacyjny bezdech senny raz na 5 lat
10,00% dorośli

 

Przy potwierdzeniu prawa do refundacji, NFZ potwierdza* limit cenowy, wysokość refundacji NFZ w % oraz datę ważności lub możliwego terminu realizacji zlecenia, jest to termin w którym można dokonać zakupu i skorzystać z refundacji.
* NFZ m.in. potwierdza prawo do świadczenia i wysokość refundacji na podstawie kodu przedmiotu ortopedycznego wpisanego przez lekarza w I części zlecenia.

Od lat realizujemy dla Państwa takie zlecenia NFZ ze szczególną dbałością o szybkie i sprawne zrealizowanie Państwa zamówień. Uwzględniamy również inne formy finansowania – wpłaty z subkont pacjentów, wpłaty czynione przez indywidualnych sponsorów, przez fundacje, jak również z udziałem środków z PCPR.
Różne źródła finansowania można połączyć w optymalny sposób, aby dzięki temu móc wybrać sprzęt do inhalacji najodpowiedniejszy do zaleconej terapii, zapewniający skuteczność, jak również wygodę i
szybkość działania.

O dofinansowanie zakupu mogą się Państwo zwrócić również do innych instytucji:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) www.pfron.org.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) www.pcpr.info.
Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS)

 

Jeżeli planują Państwo ubiegać się o finansowanie, lub juz posiadają Pańśtwo wniosek refundacyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem (61 867 67 31) lub poprzez e-mail: justyna.karwacka@hwg.pl, sklep@hwg.pl.
Ustalimy z Państwem indywidualna procedurę dostawy, jak również zweryfikujemy poprawność dokumentów oraz pomoże w doborze optymalnych urządzeń.

Przypominamy kilka rzeczy, na które należy zwracać uwagę w przypadku zleceń NFZ, aby były zgodne z wymogami i można byłoby je z łatwością rozliczyć i uzyskać finansowanie NFZ:

  • w pierwszej kolejności wniosek wypełnia lekarz prowadzący, wpisując dane pacjenta, kod choroby, kod wyrobu medycznego, datę wystawienia zlecenia i podpisując wniosek
  • następnie pacjent zobowiązany jest okazać wniosek w oddziale NFZ ( najlepiej niezwłocznie) celem weryfikacji i potwierdzenia uprawnień do uzyskania świadczenia
  • pracownik NFZ potwierdza wysokości przysługujących limitów refundacji i akceptuje wniosek poprzez złożenie podpisu i przystawienie pieczątki


Tak wypełnione zlecenie otrzymuje pacjent i wówczas może przystąpić do realizacji wniosku – zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Poniżej przedstawiamy ofertę naszych urządzeń do terapii bezdechu sennego:
http://hornwellness.pl/search?st_search%5Bsearch%5D=cpap&st_search%5Band_search%5D=1&st_search%5Bdetail%5D=

W przypadku, gdy pacjent posiada już urządzenie CPAP i chce dokonać zakupu wyłącznie maski, może wybrać spośród poniższej oferty,natomiast zakup maski pacjent zobowiązany jest pokryć w 100% z własnych środków.

http://hornwellness.pl/category/leczenie-bezdechu-sennego-akcesoria