Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), informujemy, iż w razie złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym, przysługuje Państwu prawo odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy, w terminie 14 dni, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Odstąpienie od umowy obliguje sklep do zwrotu dokonanej płatności.

 

I. Termin odstąpienia od umowy oraz zwrotów

 

 1. Odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane w terminie 14 - dniowym.
 2. Termin na odstąpienie biegnie od dnia odebrania przez Państwa produktu.
 3. Jeżeli zamówienie składa się z kilku przedmiotów dostarczanych osobno, partiami, bądź w częściach, termin odstąpienia biegnie od dnia odebrania ostatniego przedmiotu zamówienia.
 4. Sklep dokonuje zwrotu płatności oraz innych należnych świadczeń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt. I.6.
 5. Produkt powinien zostać zwrócony, z zastrzeżeniem pkt. III.3., w ciągu 14 dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Jeżeli sklep nie proponuje odbioru własnego zwracanego produktu, w myśl pkt. III.3., może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

II. Sposób odstąpienia od umowy

 

 1. By odstąpić od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia, w sposób wskazany poniżej.
 2. Formularz odstąpienia od umowy można wypełnić odręcznie, a pobrać (pobierz) oraz przesłać na nasz adres, podany w zakładce Kontakt.
 3. W razie braku możliwości skorzystania z formularzy, o których mowa wyżej, prosimy o przekazanie na nasz adres jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zaznaczeniem danych kontaktowych konsumenta oraz numeru zamówienia, którego dotyczy odstąpienie.

 

III. Koszty odstąpienia

 

 1. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, konsumentowi przysługuje również zwrot kosztów przesyłki pocztowej zwykłej, którą przekazany będzie produkt stanowiący przedmiot umowy, od której odstąpiono, jeżeli skorzystano z możliwości wskazanych w pkt. III.3.
 2. Sklep nie jest obowiązany do zwrotu innych kosztów niż wymienione w pkt. 1 oraz 3. Dotyczy to przede wszystkim wyboru innego sposobu zwrotu przesyłki.
 3. Sklep może dokonać odbioru produktu podlegającego zwrotowi.

 

IV. Zastrzeżenia i wyłączenia

 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje między innymi w stosunku do umów:
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.