Sesja naukowa Simeox podczas XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Płuc Jachranka 2018

02-09-2018

Sesja naukowa Simeox podczas XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Płuc Jachranka 2018

 

W ramach programu 35 Kongresu Polskiego Towarzystwa Oddechowego w Jachrance, została zorganizował międzynarodową sesja naukowa Simeox. Przybyli na nią znani specjaliści w dziedzinie pneumologii, aby omówić swoje kliniczne przypadki i korzyści związane z włączeniem Simeox do leczenia swoich pacjentów. Przewodniczącymi sesji byli: Prof. Martine RAYNAUD-GAUBERT z North University Hospital of Marseille (Francja) i Prof. Dorota SANDS z Institytutu Matki i Dziecka, Warszawa (Polska). Program sesji naukowej obejmował:

 

- Terapia Simeox u chorych na rozstrzenie oskrzeli prezentowana przez Prof. Vítězslav KOLEK, prezesa Czeskiego Towarzystwa Chorób Płuc, kierownika Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w Szpitalu Uniwersyteckim w Olomoucu (Czechy).

- Terapia Simeox u chorych na mukowiscydozę prezentowana przez dr. Thierry'ego PEREZA ze Szpitala Uniwersyteckiego w Lille, Klinika Pneumonologii, Centrum Badań nad Mukowiscydozą, Lille (Francja).

- Leczenie preparatem Simeox u pacjentów ze zwłóknieniem płuc i rozstrzniem oskrzeli prezentowane przez Prof. Pawła ŚLIWIŃSKIEGO, prezesa Polskiego Towarzystwa Płuc, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa (Polska).

- Terapia Simeox u chorych na POChP prezentowana przez Prof. Florina Dumitru MIHALTANA, byłego Prezesa Rumuńskiego Towarzystwa Pneumologicznego, Narodowego Instytutu Pneumatycznego Mariusza Nasty, Bukareszt (Rumunia).

- Terapia Simeox u pacjentów z mukowiscydozą prezentowana przez dr Elenę AMELINĘ, Rosyjski Instytut Badawczy Pulmonologii, Laboratorium Mukowiscydozy, Moskwa (Rosja).

- Leczenie Simeoxem u pacjentów z COPD-Astma prezentowane przez Prof. Ivana SOLOVICA, sekretarza naukowego Słowackiego Towarzystwa Oddechowego, Narodowego Instytutu Gruźlicy, Chorób Płuc i Chirurgii Klatki Piersiowej, Vyšné Hágy (Słowacja).

 

Ta sesja odniosła wielki sukces dzięki bardzo interesującej wymianie doświadczeń i dyskusjom. Wyniki obserwowane podczas prezentacji serii przypadków klinicznych są bardzo obiecujące i wykazują wymierne korzyści kliniczne, które Simeox może przynieść pacjentom z przewlekłymi chorobami płuc.