Problemy z nadciśnieniem tętnicznym u dzieci i młodzieży

26-08-2016

Często błędnie zakładamy, że problem nadciśnienia tętniczego spotyka tylko ludzi starszych. Tymczasem około 3% populacji dzieci i młodzieży do 18 roku życia ma problemy z nadciśnieniem tętniczym. Niestety w przypadku 18-latków ta statystyka wygląda jeszcze gorzej i wynosi 10%. Wśród dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych dominującą przyczyną nadciśnienia tętniczego jest nadciśnienie wtórne. Dzieci w wieku szkolnym i starsze najczęściej cierpią na nadciśnienie tętnicze pierwotne.

 

Kiedy mówimy o nadciśnieniu u dziecka?

 

Lekarz powinien kontrolować ciśnienie tętnicze u każdego dziecka powyżej 3 roku życia przynajmniej raz w roku, a także w czasie badań kontrolnych. Jeśli w czasie badań 3-krotnie zostanie stwierdzone przekroczenie wartości ciśnienia skurczowego lub rozkurczowego powyżej wartości 95 centyla dla płci, wzrostu i wieku możemy podejrzewać, że mamy do czynienia z nadciśnieniem. Jeśli takiego pomiaru dokonywano z wykorzystaniem automatycznego ciśnieniomierza jego wynik należy potwierdzić metodą osłuchową. Lekarz dokonujący pomiarów powinien pamiętać o tym, że normy dla pomiarów ciśnieniomierzem automatycznym metodą oscylometryczną są inne niż w przypadku metody osłuchowej. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego ostatecznie dokonywane jest na podstawie 24-godzinnego pomiaru ambulatoryjnego ciśnienia tętniczego.

 

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci

 

Jeśli badania diagnostyczne wykażą uszkodzenia narządów wewnętrznych lub obecność innych schorzeń podwyższających ryzyko sercowo-naczyniowe wskazane jest by lekarz zastosował wobec młodego pacjenta leczenie farmakologiczne. Jeśli natomiast u pacjenta nie stwierdzono powikłań narządowych wskazane jest prowadzenie leczenia niefarmakologicznego. Powinno ono się opierać na monitoringu i modyfikacji trybu życa i diety chorego dziecka. Bardzo ważne jest by zmiany jakie są wprowadzane u dziecka, były przestrzegane także przez innych członków rodziny. Profilaktycznie należy kontrolować ciśnienie tętnicze i prowadzić paszport pomiarów ciśnienia, który jest wskazówką w leczeniu dla lekarza prowadzącego. Dzienniczek pomiarów ciśnienia w wersji gotowej do druku znajdą Państwo pod adresem: link

Dostępne ciśnieniomierze automatyczne, które mierzą ciśnienie tętnicze metodą oscylometryczną znajdują się tutaj.

Jeżeli przy pomiarach u dzieci wykorzystujemy ciśnieniomierze elektroniczne naramienne, należy pamiętać o zakupie mankietu odpowiedniego rozmiaru.

 

źródło: prof. dr hab. Mieczysław Litwin - artykuł Lekarz Rodzinny