Prawidłowy pomiar obwodu głowy

23-02-2016
Badanie obwodu główki i odznaczanie uzyskanych w pomiarach wartości na siatkach centylowych jest ważnym elementem oceniającym prawidłowy rozwój dziecka. Harmonijnie rosnące dziecko idzie danym „kanałem centylowym” i wraz z całokształtem badania lekarskiego daje podstawy do uznania dziecka za zdrowe.

Niewielkie wahania w uzyskiwanych podczas pomiarów wartości i przechodzenie „kanał” wyżej lub niżej zwykle nie są powodem do niepokoju, choć powinny wzbudzić czujność lekarza. Również większe zmiany obwodu główki czy masy ciała nie muszą świadczyć od razu o poważnej patologii, natomiast na pewno wymagają obserwacji i powinno się szukać ich przyczyny np. pójście do żłobka może spowodować mniejszy apetyt i przejściowe zahamowanie wzrostu dziecka lub choroba infekcyjna jak wirus Zika.

Do prawidłowego badania obwodu główki dziecka najczęściej służą ergonomiczne miarki seca.