Inhalacja w walce z krupem - PARI LC Sprint XLent

15-07-2016

Krup to najczęściej występująca choroba dróg oddechowych u dzieci pięcioletnich i młodszych. Niewielki rozmiar układu oddechowego u tych dzieci powoduje, że obrzęk śluzówki, może prowadzić do niedrożności dróg oddechowych.
Wśród charakterystycznych objawów jakie towarzyszą krupowi można wymienić: głośny, "szczekający" kaszel, chrypka, wdechowy świst krtaniowy. Ataki krupu i nasilenie jego objawów najczęściej występują w nocy, co prawdopodobnie związane jest z faktem, że obrzęk śluzówki nasila się w czasie leżenia.

W leczeniu krupu poza ogólnymi środkami stosuje się inhalacje z adrenaliny (epinefryny), a także sterydy (budezonid).

W tego typu inhalacjach znakomicie sprawdza się najnowszy nebulizator PARI LC SPRINT XLent. Jego wkład, specjalnej budowy, zapewnia generowanie dużych cząsteczek aerozolu. Dzięki sporym rozmiarom, cząsteczki leczniczego aerozolu, deponowane są tam, gdzie trzeba, czyli w górnych drogach oddechowych.

Skuteczność działania nebulizatora PARI LC SPRINT XLent potwierdzają badania kliniczne między innymi badanie z udziałem 50 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 5 lat chorych na zespół krupu. Wszystkim pacjentom podawano dosutnie dekametazon w dawce 0,6 mg/kg w połączeniu z 4 ml 0,9% soli fizjologicznej w charakterze placebo (n+25) lub 4 ml (2 mg) nebulizowanego budezonidu przy stałym przepływie tlenu (od 5 do 6 l/min).

W wyniku leczenia u 84% pacjentów (n=21), którym podawano wzieny budezonid, wynik w skali używanej do oceny krupu uległ poprawie o co najmniej 2 punkty. U dzieci leczonych ambulatoryjnie z objawami łagodnym aż po umiarkowane po terapii nebulizacyjnej budezonidem w połączeniu z doustnym przyjmowaniem deksametazonu uzyskano klinicznie istotną poprawę objawów oddechowych. 

Nebulizator XLent może współpracować ze wszystkimi typami kompresorów PARI. W celu przybliżenia parametrów aerozolu generowanego przez ten nebulizator, podajemy przykładowe dane dla następujących kombinacji sprzętowych:

PARI LC SPRINT XLent podczas współpracy z PARI JuniorBOY SX

TOR (1) - 840 mg/min
MMD (2) - 7,6 µm
>5µm (3) - 62% 

PARI LC SPRINT XLent podczas współpracy z PARI Compact

TOR (1) - 680 mg/min
MMD (2) - 8,5 µm
>5µm (3) - 68% 

(1) TOR - parametr określający ilość generowanego aerozolu w ciągu minuty
(2) MMD - to parametr określający średnią wielkość cząsteczki w aerozolu leczniczym
(3) >5µm - parametr określa ilość cząsteczek większych od 5 µm w aerozolu

Połączenie nebulizatora XLent z inhalatorem JuniorBoy SX generuje duże ilości aerozolu co pozwala na znaczne skrócenie czasu inhalacji. Krótki czas trwania inhalacji (wynoszący ok. 5 minut) sprawia, że mali pacjenci chętniej podporządkowują się rygorom terapeutycznym.
Opis nebulizatora znajduje się na stronie - link.