Mukowiscydoza - Bezpłatna infolinia PTWM 800 111 169

02-05-2016
Polskie Towarzystow Walki z Mukowscydozą otworzyło specjalną bezpłatną infolinię dla chorych na mukowiscydozę oraz ich rodzin. Towarzystwo zaprasza do korzystania z bezpłatnej infolinii PTWM 800 111 169, poprzez którą można skonsultować się ze specjalistami z różnych dziedzin zgodnie z podanym harmonogramem.

Poniedziałek 15-17.00 - dyżur prawnika - mecenas Aneta Knurowska - odpowiada na wszelkie pytania natury prawnej, między innymi: jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Co zrobić gdy orzeczenie jest niekorzystne? Jak się odwołać od orzeczenia? Jak uzyskać rentę? Jakie są rodzaje rent? Czy mogę pracować gdy mam rentę? Jakie mam prawa w miejscu pracy? Jakie prawa przysługują dziecku w szkole? Jakie prawa i procedury obowiązują podczas rozwodu i ustalania alimentów oraz wiele innych.

Wtorek 16-18.00  - dyżur pielęgniarki epidemiologicznej - mgr Bożena Pustułka - wyjaśnia jak unikać zakażeń płuc, jak prawidłowo dezynfekować sprzęt, jakie są zasady bezpieczeństwa w domu i w szpitalu itp.

Wtorek 18-21.00  - dyżur fizjoterapeuty - mgr fizjoterapii Artur Leżański - odpowiada na pytania dotyczące fizjoterapii, odpowiedniego doboru i stosowania sprzętu do fizjoterapii, postępowania w powikłaniach i itp.

Środa 15-17.00 - dyżur dietetyka - mgr  Aneta Proszkowiec - odpowiada na pytania dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych u chorych na mukowiscydozę, poprawy stanu odżywienia, gastrostomii i itp.


źródło: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowscydozą