Kompleksowe leczenie chorób nosa i zatok

22-09-2016

Choroby nosa i zatok bardzo często współistnieją i mogą też stanowić wzajemne punkty wyjścia lub powikłania. Mamy dwa klasyczne przypadki chorób, które podlegają opisanym zasadom. Ostre zapalenie zatok przynosowych bardzo często jest bezpośrednią konsekwencją i następstwem infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych. Jeśli proces zapalny rozszerza się na zatoki przynosowe, a choroba nie ustępuje po 5 dniach mówimy o ostrym powirusowym zapaleniu zatok. Podobnie, konsekwencją alergicznego nieżytu nosa (ANN) może być ostre lub przewlekłe zapalenie zatok. W tym ostatnim przypadku rynolodzy bardzo często stają na stanowisku, że nie ma nieżytu nosa, szczególnie o charakterze przewlekłym, bez jednoczesnego zapalenia zatok przynosowych. Stanowisko to jest niezwykle ważne, często niedoceniane przez lekarzy innych specjalności, zwłaszcza pediatrów czy alergologów. 

Za jednoczesnym zapaleniem alergicznym błony śluzowej nosa i zatok przynosowych przemawia brak granic anatomicznych między błoną śluzową noza i zatok, zbliżona zachorowalność, pokrywające się w znacznej części czynniki etiologiczne i podobna patofizjologia.

Przewlekły, w szczególności wieloletni proces zapalny błony śluzowej nosa i zatok może prowadzić do przewlekłych zmian o charakterze pozapalnym, takich jak przerost małżowin nosowych oraz polipy nosa i zatok. Z tego powodu szczególnie ważne jest skuteczne i bezpieczne leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok.

Większość pacjentów chorujących na ANN i zapalenie błony śluzowej zatok ma uciążliwe objawy zaburzające wydajną pracę, naukę i sen, a choroba uniemożliwia również rekreacyjne uprawianie sportu.

Ostatnie dane dotyczące leczenia alergicznego nieżytu nosa wyraźnie wskazują na szereg problemów, z którymi nie radzą sobie i pacjenci, i lekarze. Mimo jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej leków oraz leczenia zatok antybiotykami widoczna jest niska skuteczność terapii a jej brak dotyczy nawet 71% pacjentów.

W związku z uporczywością objawów ANN i zapalenia błony śluzowej zatok oraz stosunkowo dużą opornością na leczenie, w ostatanich latach znaczącą rolę zaczęły odgrywać urządzenia uzupełniające leczenie konwencjonalne takie jak inhalator PARI Sinus do górnych dróg oddechowych z aerozolem pulsującym oraz dolnych dróg oddechowych.


PARI Sinus jest dedykowany do trzech głównych grup pacjentów (osoby dorosłe i dzieci w wieku od 6 roku życia):

  • Pacjenci cierpiący na ostre zapalenie zatok (OZZP), także z zakażeniem bakteryjnym.
  • Pacjenci cierpiący na przewlekłe zapalenie zatok (PZZP) z polipami lub bez polipów. Szczególnie ci chorzy, którzy wcześniej przeszli nieskuteczne leczenie steroidami w aerozolu do nosa, a także chorzy przed  pierwszą lub ponowną operacją zatok przynosowych (FESS).
  • Pacjenci cierpiący na PZZP z chorobami dolnych dróg oddechowych m. in. POChP, zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, astma, mukowiscydoza.


Skuteczność leczenia prowadzonego z wykorzystaniem inhalatora PARI Sinus, została potwierdzona badaniami klinicznymi, które wykazały, że technologia pulsującego aerozolu pozwala na depozycję leku nawet w trudno dostępnych rejonach zatok przynosząc korzystne zmiany terapeutyczne w postaci złagodzenia objawów chorobowych. Dzięki jej zastosowaniu, lekarze prowadzący mogli zmniejszyć pacjentom dawki doustne przyjmowanych antybiotyków, donosowo podawanych steroidów, zmniejszyła się także liczba pacjentów u których wymagana była chirurgiczna interwencja w leczeniu zatok.

Inhalacja zatok z wykorzystaniem PARI Sinus daje około 28 razy większą skuteczność niż w przypadku zastosowania w terapii aerozolu do nosa bez pulsacji.

Przykład obrazu przedstawiającego depozycję leku w obu przypadkach przedstawia zdjęcie:
Depozycja leku przy wykorzystaniu pulsującego aerozolu i bez niego

  Aerozol do nosa PARI SINUS
Depozycja w jamie nosowej, % 96,5 21,5
Depozycja w zatokach przynosowych w % 0,45 12,5

Parametry techniczne inhalatora kompresorowego PARI Sinus znajdą Państwo na stronie - link
Inhalator ten podlega refundacji NFZ.

Poniżej przedstawiamy graficzną wizualizację postępów w leczeniu z wykorzystaniem inhalatora PARI Sinus.

Postępy w leczeniu z wykorzystaniem inhalatora PARI Sinus
Inhalator PARI Sinus dostępny jest pod adresem - link