Leczenie antybiotykami za pomocą aerozolu

27-10-2016

Od dawna sądzi się, że zakażenie w przebiegu mukowiscydozy, zwłaszcza przez Pseudomonas aeruginosa, prowadzi do stopniowego pogorszenia choroby. Dlatego też pierwsze, wydajne i wszechstronne podanie antybiotyku jest podstawą w leczeniu tej choroby. Jako alternatywa do dożylnego leczenia, opracowano nebulizację antybiotyków przeciwko P.aeruginosa, w celu zapewnienia wysokiego stężenia leku przeciwbakteryjnego w miejscu zakażenia, aby poprawić efektywność i zmniejszyć toksyczność.

 

Zastosowanie nebulizatorów wykazuje znaczne korzyści [1]. Odkładanie w płucach jest niezależne od czynności oddechowych, a więc lek może być wdychany, kiedy pacjent spokojnie oddycha. Dlatego też są one odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych, od niemowlęcia do człowieka dorosłego. Ponadto, nebulizatory oferują platformę dla przyjmowania leków dostępnych wyłącznie w płynach.

 

Jaki wybrać nebulizator do inhalacji antybiotyków?

 

Ze względu na fakt, że różnice w wydajności systemów nebulizatora są bardzo wyraźne, wybór odpowiedniego nebulizatora jest kluczowym czynnikiem dla skutecznej depozycji płucnej leku. Wielkość cząstek i wielkość wyjściowa są kluczem do jakości aerozolu. Połączenie obu parametrów - dostawę leku w cząsteczkach mniejszych niż 5 mikrometrów w czasie, tzw. prędkość dostarczania leku podczas oddychania (RDDR) - określono, jako użyteczny czynnik obiektywnego porównywania systemów nebulizatora w celu dokonania jak najlepszego wyboru.

 

Nie tylko charakterystyka aerozolu, ale też brak przylegania, mają wpływ na sukces terapeutyczny. Należy zatem wziąć pod uwagę preferencje pacjenta wobec urządzenia do inhalacji oraz stosowanego leczenia. Nowoczesne nebulizatory podają zwiększoną dostawę leków, uwzględniając niniejsze czynniki.

 

  • Nebulizatory strumieniowe, takie jak LC Plus lub LC Sprint, są często stosowane w leczeniu mukowiscydozy. Jednym z powodów jest fakt, że niektóre antybiotyki wziewne, takie jak tobramycyna lub kolistyna, są zarejestrowane do stosowania z konkretnym nebulizatorem. W obu przypadkach badania kliniczne dotyczące zatwierdzania przeprowadzono przy użyciu nebulizatora LC Plus (PARI GmbH, Starnberg, Niemcy).

 

  • Z drugiej strony inteligentne nebulizatory membranowe, takie jak eFlow Rapid, są coraz bardziej powszechne. W skali międzynarodowej, eFlow Rapid jest uważany za najczęściej stosowany nebulizator membranowy w leczeniu mukowiscydozy [2]. To małe i mobilne urządzenie ostatecznie zmniejsza ciężar opieki, redukując o połowę czas inhalacji, w porównaniu do standardowych nebulizatorów strumieniowych, a tym samym zapewnia zwiększoną przyczepność.

 

W uzupełnieniu do nebulizowanych tobramycyny i kolistyny, również aztreonam i od niedawna nebulizowany lewofloksacyn dostępne są do stosowania z eFlow, jako pierwsza linia obrony przed zakażeniem Pseudomonas.

 

Mimo że osoby chore na mukowiscydozę często są objęte zindywidualizowanym, codziennym leczeniem, istnieje ogólny porządek przyjmowania leków:

  • przed oczyszczeniem dróg oddechowych należy zawsze stosować leki rozszerzające oskrzela i środki śluzowo-czynne, takie jak hipertoniczny roztwór soli
  • antybiotyki  należy przyjmować po fizjoterapii i oczyszczeniu, w celu uzyskania maksymalnej depozycji
  • Dornase Alfa można stosować przed lub po oczyszczeniu dróg oddechowych w celu zwiększenia mobilizacji i odkrztuszenia wydzieliny.

 

Jak zabezpieczyć się przed skutkami ubocznymi stosowania antybiotyków w inahalacji?

 

Istnieją pewne obawy w związku ze stosowaniem antybiotyków nebulizowanych, mianowicie personel medyczny i krewni mogą być objęci ryzykiem narażenia na antybiotyki rozpylane w atmosferze. W konsekwencji niektóre wytyczne zalecają stosowanie filtrów do nebulizacji leków przeciwbakteryjnych. Wytyczne dotyczące nebulizatora ERS podkreślają, że wydychane gazy kolomycyny, pentamidyny i gentamycyny powinny gromadzić się na filtrze [3]. Wytyczne BTS, jak również Webb et al. zalecają, aby w szpitalu i w domu, wysokowydajny filtr oddechowy podłączyć do portu wydechowego nebulizatora, co zapobiegnie skażeniu środowiska [4,5].

 

W tym celu PARI zaprojektował Zestaw Filtra/Zaworu do eliminacji substancji potencjalnie szkodliwych ze strumienia powietrza wydechowego podczas leczenia przy użyciu nebulizatora.

Zestaw PARI Filtra/Zaworu jest dodatkiem do leczenia nebulizatorem PARI. Zaprojektowano go w taki sposób, aby wydychane powietrze przechodziło przez filtr przed wyjściem z nebulizatora. Przechodząc przez podkładkę filtra, wydychane powietrze pozbywa się nadmiaru leku tak, aby aerozol nie powodował zanieczyszczenie środowiska. Podkładka filtra zachowa ponad 95% wydychanych cząstek aerozolowych. Dla każdej sesji nebulizacji należy stosować nową podkładkę filtra w celu zapewnienia najlepszej retencji. Celem efektywnego funkcjonowania ważne jest, aby używać tylko dołączonego ustnika bez zaworu wydechowego.

 

Ogólnie mówiąc, pacjenci uzyskują następujące korzyści z Zestawu Filtra/Zaworu:

  • Ochrona innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza
  • Zmniejszone ryzyko rozwoju oporności bakterii
  • Unikanie potencjalnie nieprzyjemnego zapachu wydychanych leków
  • Zapobieganie osadzania wydychanych leków na meblach lub innych przedmiotach

 

Zintegrowany system zaworu umieszczony w Zestawie Filtra/Zaworu PARI zapewnia skuteczne leczenie nebulizatorem. Charakterystyka aerozolu nebulizatora jest utrzymywana.

 

 

 

1. Tiddens HAWM et al. 2014. ERJ Express
2. Hofmann T. Curr Pharmaceut Design 2012; Vol 18 (5): 683-695
3. Boe J, Dennis JH, O’Driscoll BR, et al. European Respiratory Society Guidelines on the use of nebulizers Guidelines prepared by a European Respiratory Society Task Force on the use of nebulizers. Eur. Respir. J. 2001;18(1):228–242.
4. Pasteur MC, Bilton D, Hill AT. British Thoracic Society guideline for non-CF bronchiectasis. Thorax 2010;65:1-58.
5. Webb AK, Dodd ME. Nebulised antibiotics for adults with cystic fibrosis. Thorax 1997;52(suppl 2):s69-s71.