Hipertoniczny roztwór soli w leczeniu mukowiscydozy sprawdzony na całym świecie, skuteczny i pewny

19-05-2016

Ankieta o światowym zasięgu potwierdza, że hipertoniczne roztwory soli podawane w nebulizacji zostały dobrze sprawdzone w wielu krajach jako opcja leczenia u pacjentów z mukowiscydozą. Wzięto przy tym pod uwagę odpowiedzi około 200 lekarzy zajmujących się mukowiscydozą oraz dane o ponad 10 tysiącach pacjentów (powyżej 6 roku życia) z krajów Unii Europejskiej oraz USA. Z badania tego wynika, że 86,4% lekarzy specjalistów leczących chorych na mukowiscydozę zaleca swoim pacjentom hipertoniczne roztwory soli w nebulizacji [1]. W Europie najbardziej rozpowszechnione są inhalacje przy użyciu roztworów soli o stężeniu od 3 do 7% (patrz tabela) dwa razy dziennie.

 

Mucoclear ankieta

 

Tab. 1 Ankieta przeprowadzona przez Agent et al. wykazała, że w Europie najczęściej stosowane w leczeniu chorych na mukowiscydozę są roztwory soli o stężeniu od 3% do 7% [tabela na podstawie poz. 1].

 

Organizacja Cochrane Collaboration ustaliła, że istnieje wystarczająco dużo dowodów pozwalających zalecać do leczenia mukowiscydozy hipertoniczne roztwory soli w nebulizacji [2]. „Hipertoniczny roztwór soli poprawiał jakość życia i zmniejszał w sposób znaczący częstość zaostrzeń w przebiegu chorób oskrzelowo-płucnych” – tak Wark i McDonald podsumowali wyniki swojej obszernej metaanalizy.

Autorzy badań i przeglądów są również zgodni, że hipertoniczny roztwór soli stosowany w inhalacji stanowi skuteczną i jednocześnie korzystną terapię uzupełniającą w mukowiscydozie [3–6].

Znacząca poprawa oczyszczania śluzowo-rzęskowego, jak również funkcji płuc u pacjentów z mukowiscydozą, następująca dzięki inhalacjom hipertonicznego roztworu soli, została potwierdzona w czterech niezależnych badaniach [7–10]. Z uruchamiającego wydzielinę działania hipertonicznego roztworu soli odnoszą korzyści także dzieci chore na mukowiscydozę, które nie mają możliwości odruchowego odkrztuszania śluzu z płuc [4, 11]. Ponadto istnieją mocne dowody na dobrą tolerancję hipertonicznego roztworu soli u dzieci i niemowląt. Trzy publikacje z lat 2007–2011 dowodzą, że nawet niemowlęta od 4 miesiąca życia dobrze tolerują hipertoniczne roztwory soli [2, 12, 13].

Pacjenci chorzy na mukowiscydozę doceniają także praktyczną stronę inhalacji hipertonicznych roztworów soli i uważają, że jest ona „wartościowym dodatkiem do fizjoterapii, który można bardzo łatwo wprowadzić do schematu leczenia mukowiscydozy” [14].

Według przeglądu Cochrane’a najlepsze wyniki fizjoterapii osiąga się, stosując inhalację przed zabiegami oczyszczającymi drogi oddechowe lub podczas tych zabiegów [15]. Dowiedziono, że w nebulizacji hipertonicznego roztworu soli dobrze sprawdza się nebulizator membranowy eFlow® rapid (produkowany przez PARI Pharma GmbH). Dobra tolerancja preparatu MucoClear ® 6% – podawanego za pomocą urządzenia eFlow® rapid – została potwierdzona w badaniu Elkinsa i współpracowników [16]. Poza tym bardzo krótki (wynoszący 3,9 minuty) czas inhalacji przeprowadzanej przy użyciu 4-mililitrowej ampułki zawierającej sól hipertoniczną [16] powoduje znaczną poprawę w zakresie przestrzegania terapii przez pacjenta, co prowadzi do istotnej poprawy jakości życia pacjentów chorych na mukowiscydozę [17].

 

Bibliografia:

[1] Agent P et al. 2012; oral presentation ECFC:298

[2] Wark P & McDonald VS 2009; Cochrane Database Syst Rev. (2):CD001506

[3] Dellon EP et al. 2008; Pediatr Pulmonol. 43:1100

[4] Elkins MR et al. 2006; N Engl J Med 354:229

[5] Riedler J et al. 1996; J Paediatr Child Health. 32(1):48

[6] Shoseyov D et al. 2011; Am J Respir Crit Care Med. 183(11):1444

[7] Eng PA et al. 1996; Pediatr Pulmonol. 21:77

[8] Robinson M et al. 1996; Am J Respir Crit Care Med. 153(5):1503

[9] Donaldson SH et al. 2006; N Engl J Med. 354(3):241

[10] Amin R et al. 2010; Thorax 65: 379

[11] De Boeck K et al. 2000; Eur Respir J 16: 91

[12] Rosenfeld M et al. 2011; Pediatr Pulmonol. 46(7):666

[13] Subbarao P et al. 2007; Pediatr Pulmonol. 42:471

[14] Langmann HB et al. 2008; J Cyst Fibros. 7(Suppl 2):S71

[15] Dentice RL et al. 2012; J Physiother. 58(1):33

[16] Elkins MR et al. 2006; Pediatric Pulmonology 2006 (suppl 29):292

[17] Thuilliez C et al. 2008; J Cyst Fibros. 7 (Suppl 2):S67